-PĒTNIECĪBAS INSTITŪTS-

Skatiet avota attēlu

Mekai Kristum ir īpaša pētnieku komanda, kas pastāvīgi meklē labākus veidus, kā virzīt Dieva valstību, meklējot izmaiņas un iespējas kalpot musulmaņiem visā pasaulē.

Jaunākās publikācijas