DROŠA BĒGĻA

Skatiet avota attēlu

Daudziem musulmaņu fona ticīgajiem (MBB), par kuriem ir nopietna kriminālvajāšana, ir nepieciešams drošs patvērums viņu valstīs. Mēs Mekā pie Kristus palīdzam patversmē savus brāļus un māsas Kristū šajās drošajās vietās un kalpojam viņiem, kā mūsu Kungs mums ir devis norādījumus. Mateja 25: 35 .

Ja jūs interesējaties dalīties mīlestībā, paklausot Mateja 25:35, izmantojot mūsu Drošas patvēruma ministriju, lūdzu, rakstiet mums pa e-pastu Palīdzība@Meccatochrist.org.

Jaunākās publikācijas